Top

Garantie

Op alle producten die u via onze website koopt zit minimaal 1 jaar garantie. Deze garantie geldt naast de wettelijke garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie. Indien het geen gebruikersschade betreft, zal getracht worden het product te herstellen of eventueel worden vervangen. Mocht blijken dat het product daarna nog steeds niet functioneert, kan de koop worden ontbonden. In alle gevallen dient u het product eerst zelf terug te sturen naar Poort Watersport.